Podziękowania

Szanowni Państwo,

W dniu 15 listopada br. zakończyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Opakowania żywności – zagrożeniem dla zdrowia? Fakty i Mity".

Podziękowania kierujemy do wszystkich Uczestników, Członków Komitetu Honorowego i Naukowego, Przedstawicieli administracji rządowej, Patronów i Partnerów Konferencji.  

Naszym Ekspertom serdecznie dziękujemy za przygotowanie i prezentację wystąpień, które poruszały istotną zależność między wzrostem  zaburzeń endokrynologicznych, nowotworów hormonozależnych a związkami endokrynnie czynnymi obecnymi  w opakowaniach żywności.

Bogaty dorobek naukowy i zaangażowanie naszych Gości zapewniły wysoki poziom merytoryczny Konferencji, a interdyscyplinarny charakter ich wystąpień poszerzył zakres dyskusji i ukierunkował ją na różne obszary, dzięki czemu Uczestnicy mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat opakowań żywności jako źródła związków endokrynnie czynnych, zaburzeń metabolicznych wywołanych dysregulacją gospodarki hormonalnej oraz podstawy priorytetyzacji zagrożeń substancjami endokrynnie czynnymi w otoczeniu człowieka.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego, jak również Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia „PRO-SALUTEM”, szczególne podziękowania kierujemy pod adresem prof. dr hab. n. med. Andrzeja Milewicza – Prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, za wkład i zaangażowanie w przygotowanie I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Opakowania żywności zagrożeniem dla zdrowia? Fakty i Mity.”

Mamy nadzieję na spotkanie z Państwem na kolejnej edycji Konferencji w przyszłym roku.

prof. dr hab. n. med. Andrzej Milewicz
Przewodniczący Komitetu Naukowego

dr Włodzimierz W. Sukiennik
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego